NEUROMENINGEALIS MANIPULÁCIÓ:
A TRAUMA INTEGRATÍV MEGKÖZELÍTÉSE (NM1)

A SORON KÖVETKEZŐ NM1 KÉPZÉS IDŐPONTJA:
2020. június 14-15., vasárnap-hétfő
Jelentkezési határidő: 2020. május 1.

A KÉPZÉS LEÍRÁSA:

Jean-Pierre Barral által kidolgozott Neuralis Manipuláció nem csak egy újabb manuális terápia, sokkal inkább a testtel való kommunikáció egy „stílusa”.  Ezeket a techniákat nem azért végezzük, hogy „helyrerakjunk”, hanem hogy „felébresszünk valamit” a testben - hangoztatja Barral újra és újra. „Egyértelmű üzenetet szeretnénk közvetíteni a test számára. Rövid idő alatt konkrétan.” Ezek Barral proprioceptív kommunikációjának üzenetei - különleges stílusa és a páciensek kezelésének rá jellemző megközelítése, a test üzenetei iránti mély tisztelet.

A KÉPZÉS TEMATIKÁJA:

Az ostorcsapás sérüléssel összefüggő három elsődleges traumatikus terület tanulmányozása: fizikai törvényszerűségek, vizsgálat és kezelés. Az ostorcsapás sérülés és más traumás állapotok kezelésére vonatkozó anatómiai és élettani ismeretek. A meningealis rendszer mentén fennálló  blokkok helyének meghatározása és oldása. A cervicalis régió lágyszöveti sérülésének vizsgálata és az optimális oldás kezelési protokolljainak elsajátítása. A cervicobrachialis régió restrikciós mintáinak meghatározására irányuló tesztek. Az ostorcsapás sérülés következményeként testszerte kialakuló restrikciós minták megismerése. A test egészére irányuló technikák elsajátítása, hiszen egy ostorcsapás sérülés során a becsapódás ereje nem csak a cervicalis gerincre, hanem az egész testre hat. A lumbosacralis régió blokkjainak vizsgálata. Az ostorcsapás sérülés és egyéb traumát követő állapotok kezelése Visceralis Manipulációval. A VM elveinek és technikáinak alkalmazása új megközelítésben.

 


A KÉPZÉS HELYSZÍNE:
TerraPark, Konferencia terem
2040 Budaörs, Liget u. 3.

A KÉPZÉS IDŐTARTAMA:
2 nap az alábbi kezdési időpontokkal:
1. nap: regisztráció 9.30.00h-10.00h, a Képzés aznap kb. 17.00h-ig tart.
2. nap: 09.00h - kb. 17.00h
A Képzés órarendje hozzávetőleges. A megadott befejezési időpont kitolódhat, hogy az adott napra kiírt tananyag teljességgel lefedhető legyen.

Instruktor és tanársegédek
Roberto Bonanzinga, D.O., BI-D (Olaszország) - instruktor
Gábriel Orsolya, CST-D, CCEd, N.P. - tanársegéd
Szervező fenntartja a jogot, hogy a képzés helyszínét, időpontját, az instruktor és a tanársegédek személyét megváltoztassa, amelyről a jelentkezőket előzetesen e-mailben vagy telefonon értesíti.


A képzés részvételi díja
895.00 USD, azaz Nyolcszázkilencvenöt amerikai dollár, amely magában foglalja 1 db NM1 Tanulási segédlet és a tolmácsolás árát, de nem tartalmazza az étkezés, a szállás és a parkolás díját a Képzés ideje alatt.

A jelentkezés módja
A jelentkezési dokumentumok a lap alján lévő linkekre kattintva letölthetők. A Jelentkezési lapot 1 példányban, a Képzési szerződést 2 példányban, minden oldalon szignóval ellátva egy 6 hónapnál nem régebbi igazolványképpel együtt egy műanyag átlátszó irattartóba összekészítve, borítékba téve, ajánlva kell postára adni vagy személyesen eljuttatni az UIH székhelyére:
Upledger Institute Hungary Kft.
2051 Biatorbágy, Keserűkút u. 101/73

A fizetés módja
Jelentkezéskor 150.00 USD, azaz Egyszázötven amerikai dollár regisztrációs díj fizetendő előzetes egyeztetést követően készpénzben vagy banki átutalással az UIH Erste Banknál vezetett bankszámlaszámára:
11600006-00000000-78017825
A hátralék összege 745.00 USD, azaz Hétszáznegyvenöt amerikai dollár, amely előzetes egyeztetést követően készpénzben vagy banki átutalással fizetendő. Átutaláskor a Közlemény rovatban fel kell tüntetni a résztvevő nevét és a képzés kódját (NM1.1)

Lemondási feltételek
Kötbérmentes lemondási határidő: a tanfolyam 1. napját megelőző 42. nap. A kötbér mértéke 42-35 nappal a tanfolyam 1. napját megelőző lemondás esetén a részvételi díj 50%-a, 35-28 nappal a tanfolyam 1. napját megelőző lemondás esetén a részvételi díj 70%-a. 28 napon belül történő lemondás esetén a teljes részvételi díj fizetendő kötbérként. A részvételi díj tartalmaz 150.00 USD regisztrációs díjat. Lemondás esetén ezt az összeget nem térítjük vissza.

A képzésen való részvételhez:
- A képzés szervezőjének, az Upledger Institute Hungary Kft. ügyvezetőjének hozzájárulása;
- A jelentkezéshez szükséges dokumentumok (hiánytalanul kitöltött Jelentkezési lap 1 példányban, minden oldalon aláírt Képzési szerződés 2 példányban, 1 db 6 hónapnál nem régebbi igazolványkép) beadása a megadott jelentkezési határidőn belül;
- A részvételi díj határidőn belül történő hiánytalan megfizetése;
- Azon jelentkezők részére, akik még nem vettek részt az Upledger Institute Hungary craniosacralis terapeutaképzésén, kötelező a legalább 1 craniosacralis terápián való aktív részvétel egy, legalább SER1-es végzettségű, minősített CST terapeutánál, akik neve és elérhetősége a Hallgatók menüpontban, a 'Demo-kezelésre javasolt terapeuták' négyzet bejelölésével, a keresőmotor segítségével elérhető. A kezelés megtörténtét a terapeuta nevének és a kezelés időpontjának, helyszínének megjelölésével e-mailben kell jelezni. Ez utóbbi feltétel több okból is elengedhetetlen fontosságú. Egyrészről a hallgató saját magán tapasztalhatja meg annak a gyógymódnak a közvetlen hatását, amelyet elsajátítani készül. Továbbá a gyakorlott terapeutánál szerzett tapasztalatok teszik lehetővé az érintés minőségével kapcsolatos visszajelzéseket a képzés gyakorlati foglalkozásai alatt, amikor a hallgatók egymáson végzik a technikákat.

A jelentkezés módja:
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok a lap alján lévő linkekre kattintva tölthetők le.

Kiegészítő információk
Előzetes felkészülés: A képzésen tanított technikák szilárd anatómia- és élettantudást igényelnek. Az előzetes felkészülés minden résztvevőnek saját felelőssége, melynek megkezdése már jóval a képzést megelőzően javasolt. Ennek hiányában előfordulhat, hogy a résztvevő úgy érzi, lemarad, mi azonban szeretnénk, hogy a Képzés mindenki számára érdekes és értékes tanulási tapasztalat legyen.

Ruházat: a képzésen kényelmes, laza, réteges öltözet és váltópapucs viselése javasolt. A szűk ruhadarabok viselése kerülendő. Mivel számos gyakorlathoz szabadon hagyott has szükséges, ezért olyan ruhát érdemes viselni, mely könnyen lehetővé teszi a bőrrel való érintkezést. A gyakorlatok természetéből adódóan a körmöket rövidre kell vágni!

Tanúsítvány: A résztvevő a képzés végén a Barral Institute által kiállított tanúsítványt kap. A tanúsítvány kiállításának feltétele a képzés teljes időtartama alatti jelenlét, továbbá a képzésen való aktív részvétel és együttműködés. A kiállított tanúsítvány önálló gyógyítói tevékenységre nem jogosít!

A képzésen való részvétel nem jogosítja fel a résztvevőt a képzésen tanult technikák hivatásszerű alkalmazására, mert az a 40/1997. (III.5.) Kormányrendelet, valamint a 11/1997 (V..28.) NM rendelet alapján engedélyhez kötött. A tevékenység végzéséhez előírt jogszabályi feltételeket a résztvevő köteles betartani.