The Brain Speaks™ 1 (TBS1)

A soron következő TBS1 képzés időpontja:
2019. március 28-31.

A képzés időtartama:
1. nap: Regisztráció 9.00h-10.00h, A Képzés aznap kb. 18.00h-ig tart
2. nap: 9.00h - kb. 17.30h
3. nap: 9.00h - kb. 17.30h
4. nap: 9.00h - kb. 17.00h

Instruktor:
Thomas Rasmussen CST-D
A szervező fenntartja a jogot, hogy a képzés helyszínét, időpontját, az instruktor és a tanársegédek személyét megváltoztassa, amelyről a jelentkezőket előzetesen e-mailben vagy telefonon értesíti.

A képzés leírása:
Az Upledger Institute ezen haladó szintű workshopja egy másik személy agyával, annak képleteivel és egyes neuronjaival való kommunikáció lehetőségének felfedezésére és felismerésére , valamint ezen képletek közvetlen palpációjára és kezelésére összpontosít. A különböző agyi területekkel való kommunikáció elmélete azon a hipotézisen alapul, hogy az élőlényekben megtalálható minden szerv, szövet és sejt önálló tudattal rendelkezik. Az instruktor bevezeti a résztvevőket a különböző agyi és gerincvelői területekkel és azok funkcionális egységeivel folytatott képalkotásba és párbeszédbe. A résztvevők a központi idegrendszer palpációjának megfelelő palpációs és ‘listening‘ technikákat tanulnak. A workshop előadásokból, bemutatókból és az egyes bemutatott technikák gyakorlásából áll.

Tanulási célok:
- A hallgatók meghatározzák és palpálják a fenti képletek anatómiáját, fiziológiáját és aktivitását.
- Felfedezik és megismerkednek az agy filogenetikai és embriológiai területeivel: azok szerkezetével és az egészséges központi idegrendszeren belüli működésével.
- Megismerkednek az agy artériás vérellátásával, kamrarendszerével és az ehhez kapcsolódó lymphatikus rendszerrel.
- Megtanulják megkeresni  és megkezelni az agy neuronalis hálózatainak és idegpályáinak facilitációját.
- Bemutatásra kerül az agy alrendszereivel, azok képleteivel és egyes neuronjaival való kommunikációs lehetőség.
- A hallgatók megismerkednek a hipotézissel, mely szerint egy élőlény minden szerve, szövete és sejtje önálló tudattal rendelkezik. 

A képzés napirendje:
1. nap:
- Bevezetés, a workshop tartalmának áttekintése
- Előadás: Neuroanatómia és élettan: neurnok, gliasjetek, myelinizáció, anatómiai áttekintés
- Az agy palpációs technikáinak bemutatása
- Gyakorlás párban: Az egyes agyi területek palpációja
- Előadás és demo: Az agy arteriás rendszere
- Gyakorlás párban: Agyi arteriák
- Előadás és demo: Ventricularis rendszer
- Gyakorlás párban

2. nap:
- Áttekintés, kérdések és válaszok
- Előadás: A myelencephalon és metencephalon képletei és funkciói
- Demo: A medulla oblongata, pons és cerebellum palpációja és kezelése
- Gyakorlás párban: A medulla oblongata, pons és cerebellum palpációja és kezelése
- Előadás: Mesencephalon
- Demo: A középagy képleteinek palpációja és kezelése
- Gyakorlás párban: A középagy palpációja, vizsgálata és kezelése
- Előadás: Retikuláris alarm rendszer
- Demo: A RAS kezelési lehetőségei
- Gyakorlás párban: TIDI/SER a RAS feltárására

3. nap:
- Áttekintés, kérdések és válaszok
- Előadás: A diencephalon képletei és működése
- Demo: A diencephalon vizsgálata és kezelése
- Gyakorlás párban
- Előadás: A telencephalon bemutatása. Paul MacLean hármas agymodellje. Hüllőagy, basalis ganglionok (törzsdúcok)
- Demo: A basalis ganglionok vizsgálata és kezelése
- Gyakorlás párban: A basalis ganglionok palpációja, vizsgálata és kezelése
- Előadás: Emlős/limbikus képletek
- Demo: A limbikus rendszer vizsgálata és kezelése
- Gyakorlás párban: A limbikus rendszer palpációja, vizsgálata és kezelése

4. nap:
- Áttekintés, kérdések és válaszok
- Előadás: Neuron-facilitáció, comissurák, asszociációs pályák és projekciós rostok. Az agykéreg képletei és működése.
- Demo: A neuron-facilitáció és a kapcsolódó idegpályák vizsgálati és kezelési stratégiái
- Előadás: Agyidegek és facilitáció
- Demo: Az agyidegek facilitációjának kezelési lehetőségei
- Gyakorlás párban
- Gyakorlat 1: Test által irányított pszichoneuro-integráció
- Gyakorlat 2: Test által irányított pszichoneuro-integráció
- Zárás


A képzés részvételi díja:
A Képzés részvételi díja 185.000 Ft, azaz Egyszáznyolcvanötezer forint, amely magában foglalja a regisztrációs díjat, a szinkrontolmácsolás díját és 1 db The Brain Speaks™ 1 Tanulási segédlet árát, de nem tartalmazza a szállás, a parkolás és az étkezés díját a Képzés ideje alatt, továbbá a részvétel feltételeként ismertetett szintvizsga és kezelés díját sem.

A fizetés módja és feltételei:
A részvételi díj fizethető készpénzben vagy átutalással. Átutaláskor a Közlemény/Megjegyzés rovatban fel kell tüntetni a résztvevő nevét és a képzés kódját (TBS1.2). Jelentkezéskor 25.000 Ft regisztrációs díj fizetendő. A hátralék összege 160.000 Ft, azaz Egyszázhatvanezer forint, amelynek fizetési határideje 2019. február 28. A hátralék előzetes egyeztetést követően készpénzben vagy banki átutalással fizetendő.

Lemondási feltételek:
Kötbérmentes lemondási határidő: a tanfolyam 1. napját megelőző 42. nap. A kötbér mértéke 42-35 nappal a tanfolyam 1. napját megelőző lemondás esetén a részvételi díj 50%-a, 35-28 nappal a tanfolyam 1. napját megelőző lemondás esetén a részvételi díj 70%-a. 28 napon belül történő lemondás esetén a teljes részvételi díj fizetendő kötbérként. A részvételi díj tartalmaz 25.000 Ft, azaz Huszonötezer forint regisztrációs díjat. Lemondás esetén ezt az összeget nem térítjük vissza.

A képzésen való részvétel feltételei:
- Sikeresen elvégzett CS1, CST2 és SER1 képzés;
- Általános irányelveink, eljárási szabályzatunk és etikai kódexünk elfogadása. Ez az információ   megtalálható a www.upledger.com weboldalon, a képzés helyszínén, vagy előzetesen beszerezhető az info@upledger.hu e-mail címen;
- A képzés szervezőjének, az Upledger Instutute Hungary Kft. ügyvezetőjének hozzájárulása;
- A jelentkezéshez szükséges dokumentumok (hiánytalanul kitöltött Jelentkezési lap 1 példányban, minden oldalon aláírt Képzési szerződés 2 példányban, 1 db 6 hónapnál nem régebbi fénykép) beadása a megadott határidőn belül;
- A részvételi díj határidőn belül történő hiánytalan megfizetése;
- 1 SomatoEmotional Release® kezelésen páciensként való aktív részvétel egy regisztrált,  legalább 4-es végzettségi szintű, CST-T vizsgával rendelkező terapeutánál. A megfelelő terapeuta személyével kapcsolatban előzetesen egyeztetés szükséges az ‘Elérhetőség és további információ’ pontban madott telefonszámon!  
- A képzést megelőző fél évben legalább 4 tanulócsoportos foglalkozáson vagy magánórán való igazolt aktív részvétel;
- A képzést megelőzően a CS1, CST2 és SER1 tananyagából tett sikeres szintvizsga előzetesen egyeztetett időpontban Gábriel Orsolyánál. Szintvizsgára jelentkezés határideje: 2019. február 1., vizsgát tenni 2019. március 1-ig lehet. A szintvizsga ára: 16.000 Ft. 

A jelentkezés módja:
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok a lap alján lévő linkekre kattintva tölthetők le.

Ajánlott irodalom
John. E. Upledger. DO, OMM: A Brain is Born
Netter, MD: Netter Anatomy: Atlas of Human Neuroscience
Az irodalom angol nyelvű. Magyar fordítás egyelőre nem áll rendelkezésre. (Megvásárolható ezen a linken keresztül: http://shop.barralinstitute.com/Product-List/Textbooks/Netters-Atlas-of-Human-Neuroscience)

Kiegészítő információk
A résztvevő a képzés végén az Upledger Institute Hungary által kiállított tanúsítványt kap. A tanúsítvány kiállításának feltétele a képzés teljes időtartama alatti jelenlét, továbbá a képzésen való aktív részvétel és együttműködés. A kiállított tanúsítvány önálló gyógyítói tevékenységre nem jogosít!
A képzésen való részvétel illetve annak elvégzése nem jogosítja fel a résztvevőt a craniosacralis terapeuta cím használatára, illetve tevékenységét nem illetheti ‘craniosacralis terápia’ elnevezéssel mindaddig, amíg a CS1 és CST2 tananyagból sikeres CST-T (Craniosacral Therapy Technique Certificate) vizsgát nem tett.
Felhívjuk továbbá a jelentkezők szíves figyelmét, hogy a 40/1997. (III.5.) Kormányrendelet, valamint a 11/1997 (V.28.) NM rendelet alapján a képzésen tanult technikák hivatásszerű alkalmazása engedélyhez kötött. A tevékenység végzéséhez előírt jogszabályi feltételeket a résztvevő köteles betartani!

The Brain Speaks™ 2 (TBS2)

A soron következő TBS2 képzése időpontja:
2019. november 21-24.

A képzés időtartama:
1. nap: Regisztráció 9.00h-10.00h, A Képzés aznap kb. 18.00h-ig tart
2. nap: 9.00h - kb. 17.30h
3. nap: 9.00h - kb. 17.30h
4. nap: 9.00h - kb. 17.00h

Instruktor:
Thomas Rasmussen CST-D
A szervező fenntartja a jogot, hogy a képzés helyszínét, időpontját, az instruktor és a tanársegédek személyét megváltoztassa, amelyről a jelentkezőket előzetesen e-mailben vagy telefonon értesíti.