CST Touching The Brain 1: Stimulating Self-Correction Through the Glial Interface (CTTB1)
Tad Wanveer vezetésével

KÉPZÉS IDŐPONTJA:
2020. november 7-10.
Jelentkezési határidő: 2020. október 1.

A KÉPZÉS HELYSZÍNE:
Terrapark (Konferenciaterem)
2040 Budaörs, Liget u. 3/2.

INSTRUKTOR:
Tad Wanveer - CST-D, LMBTJust inside the bony cranium we all have billions of star-shaped cells in our brain. Brain stars are part of a family of cells called “glia.” Glial cells are major regulators of nervous system development, structure and function. They are involved in all aspects of nervous system health and pathology. Glia and neurons create our inner universe of sensation, perception, memory and action. Reaching inward … we can gently touch them.

How do craniosacral therapy (CST) techniques reach into the brain or spinal cord?

Is there a biomechanical pathway through which CST corrective techniques are transmitted from a practitioner’s hands into the depths of the central nervous system (CNS)?

If so, what cells form this corrective pathway, what do they do, and how do they help CNS healing and function?

The answer to all of these questions may reside in glia.

The craniosacral system connects directly to the glial cell matrix of the brain and spinal cord.  This connection is a powerful route by which you can use CranioSacral Therapy glial technique to improve nervous system structure, function, healing and health.

Glial cells form an interconnected matrix throughout the entire central nervous system that is fused to the craniosacral system. Tad provides a model in which this interconnection helps to explain how craniosacral therapy reaches into the central nervous system to facilitate improved health and function.

Brain Stars shines a new light on craniosacral therapy and the central nervous system.


COURSE HIGHLIGHTS:

Investigate glial cell types and function

Explore how glial cells build a therapeutic interface from outside the Central Nervous System (CNS) to inside the CNS
Discover the role of glial cells in generating cerebrospinal fluid (CSF) and regulating CSF flow
Learn how glial cells help the CNS heal
Stimulate optimal nervous system health by using CST glial techniques
Work with nervous system disorders, such as autism spectrum disorders, sensory processing issues, traumatic brain injury, neurodegenerative disorders, cerebral palsy, epilepsy, chronic pain, spinal cord trauma, anxiety and neuropathy, through the application of CST glial technique

Enhance, enrich and refine your CST palpation and treatment skills.
 

A KÉPZÉS RÉSZVÉTELI DÍJA:

Early Bird: 695.00 USD vagy 215.000 Ft, az alábbi feltételek együttes teljesítésével:
- CTTB1 és CTTB2 képzésre történő jelentkezés,
- mindkét képzés teljes részvételi díjának befizetése 2020.08.01-ig.

Egyéb esetben 795,00 USD, azaz Hétszázkilencvenöt amerikai dollár, vagy 245.000 Ft, amely magában foglalja 1 db CTTB1 Tanulási segédlet árát, de nem tartalmazza az étkezés, a szállás és a parkolás díját a Képzés ideje alatt, továbbá a nem craniosacralis terapeuták részvételének feltételeként ismertetett kezelés díját sem.

A FIZETÉS MÓDJA ÉS FELTÉTELEI:
Jelentkezéskor 150,00 USD, azaz Egyszázötven amerikai dollár, vagy 45.000 Ft regisztrációs díj fizetendő készpénzben, vagy dollár fizetés esetében, előzetes egyeztetést követően dollárban átutalással. A hátralék összege 645,00 USD, azaz Hatszáznegyvenöt amerikai dollár, vagy 200.000 Ft. A hátralék előzetes egyeztetést követően készpénzben vagy dollárban átutalással fizetendő.

LEMONDÁSI FELTÉTELEK:
Kötbérmentes lemondási határidő: a tanfolyam 1. napját megelőző 42. nap. A kötbér mértéke 42-35 nappal a tanfolyam 1. napját megelőző lemondás esetén a részvételi díj 50%-a, 35-28 nappal a tanfolyam 1. napját megelőző lemondás esetén a részvételi díj 70%-a. 28 napon belül történő lemondás esetén a teljes részvételi díj fizetendő kötbérként. A részvételi díj tartalmaz 150,00 USD regisztrációs díjat. Lemondás esetén ezt az összeget nem térítjük vissza.

A KÉPZÉSEN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI:
CTTB1 képzésre jelentkezhet bárki, aki sikeres vizsgát tett a CST2 anyagából. A további, előzetes felkészültség minden résztvevő saját felelőssége. 

A KÉPZÉSEN VALÓ RÉZVÉTELHEZ:
- Általános irányelveink, eljárási szabályzatunk (Etikai Kódex) elfogadása;
- A képzés szervezőjének, az Upledger Institute Hungary Kft. ügyvezetőjének hozzájárulása;
- A jelentkezéshez szükséges dokumentumok (hiánytalanul kitöltött Jelentkezési lap 1 példányban, minden oldalon aláírt Képzési szerződés 2 példányban, 1 db 6 hónapnál nem régebbi fénykép) beadása a megadott határidőn belül;
- A részvételi díj határidőn belül történő hiánytalan megfizetése szükséges;

A JELENTKEZÉS MÓDJA:
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok a lap alján lévő linkekre kattintva tölthetők le.

AJÁNLOTT IRODALOM:
Tad Wanveer CST-D, LMBT: Brain Stars, Glia Illuminating CranioSacral Therapy
John. E. Upledger. DO, OMM: A Brain is Born
Netter, MD: Netter Anatomy: Atlas of Human Neuroscience

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK:
Előzetes felkészülés: A képzésen tanított technikák szilárd anatómia- és élettantudást igényelnek. Az előzetes felkészülés minden résztvevőnek saját felelőssége, melynek megkezdése már jóval a képzést megelőzően javasolt. Ennek hiányában előfordulhat, hogy a résztvevő úgy érzi, lemarad, mi azonban szeretnénk, hogy a Képzés mindenki számára érdekes és értékes tanulási tapasztalat legyen.

Ruházat: A képzésen kényelmes, laza, réteges öltözet és váltópapucs viselése javasolt. A szűk ruhadarabok viselése kerülendő. A gyakorlatok természetéből adódóan a körmöket rövidre kell vágni!

Tanúsítvány: A résztvevő a képzés végén az Upledger Institute által kiállított tanúsítványt kap. A tanúsítvány kiállításának feltétele a képzés teljes időtartama alatti jelenlét, továbbá a képzésen való aktív részvétel és együttműködés. A kiállított tanúsítvány önálló gyógyítói tevékenységre nem jogosít!

A képzés felnőttoktatási akkreditációval rendelkezik, egészségügyi szakdolgozók részére 17 szakmai kreditpont jár érte. 

A képzésen való részvétel nem jogosítja fel a résztvevőt a képzésen tanult technikák hivatásszerű alkalmazására, mert az a 40/1997. (III.5.) Kormányrendelet, valamint a 11/1997 (V..28.) NM rendelet alapján engedélyhez kötött. A tevékenység végzéséhez előírt jogszabályi feltételeket a résztvevő köteles betartani.