CST Touching The Brain 2: Stimulating Self-Correction Through the Glial Interface (CTTB2)
Tad Wanveer vezetésévelKÉPZÉS IDŐPONTJA:
2020. november 14-17.
Jelentkezési határidő: 2020. október 1.

A KÉPZÉS HELYSZÍNE:
Holiday Inn
2040 Budaörs, Rubik Ernő utca 2.
(A helyszín még egyeztetés alatt. Szállásfoglalással érdemes várni a visszaigazolásig.) 

INSTRUKTOR:
Tad Wanveer - CST-D, LMBT
Európában utoljára tartja a képzést személyesen annak kidolgozója, Upledger doktor jó barátja és kollégája, Tad Wanveer


 

A KÉPZÉS LEÍRÁSA

A csontos koponyán belül milliónyi csillag-alakú sejt található mindannyiunk agyában. Az ilyen csillag alakú sejteket az ún. gliasejtek közé soroljuk, melyek az idegrendszer fejlődésének, szerkezetének és működésének fő szabályozói. Az idegrendszeri folyamatok alapegységeként annak egészségét és patológiás működését befolyásolják. A gliasejtek és a neuronok alkotják az érzékelés, a percepció, a memória és a cselekvés belső univerzumát. Befelé irányuló palpációval ... gyengéden megérinthetjük őket.

- Hogyan lehet CST technikákkal elérni az agyat és a gerincvelőt?
- Létezik olyan biomechanikai útvonal, melyen keresztül a CST korrekciós technikái a terapeuta kezéből elérik a központi idegrendszer mélyét?
- És ha igen, mely sejtek alkotják ezt a korrekciós útvonalat, mi a szerepük és hogyan segítik a központi idegrendszer gyógyulását és működését?

A válasz a gliasejtekben rejlik...

A craniosacralis rendszer közvetlenül kapcsolódik a gliasejtek mátrixához az agyban és a gerincvelőben. Ez a kapcsolat egy erősen befolyásos útvonal, melyen keresztül a CST glia-technikái felhasználhatók az idegrendszer szerkezetének, működésének, gyógyulásának és egészségének javítására.
A gliasejtek közvetlen matrixban kapcsolódnak a központi idegrendszer egészéhez, amely közvetlenül a craniosacralis rendszerrel egyesül.
Tad egy olyan modellt kínál, melyben ez a kölcsönös kapcsolat segít megérteni, hogyan éri el a craniosacralis rendszer a központi idegrendszert, támogatva annak egészséges működését.

A gliasejtek egy új megvilágításba helyezik a craniosacralis terápiát és a központi idegrendszer működését.

A KÉPZÉS TEMATIKÁJA
Eyes, retinal glia, optic tract.
Schwann cells, myelin sheath, axon pathways, neuromuscular junction.
Sensory system satellite glia (trigeminal ganglia, dorsal root ganglia), peripheral to central inflammatory cascade.
Autonomic Nervous System satellite glia (sympathetic, parasympathetic and enteric divisions), monitoring the stress response.
Gut-Endothelial barrier, Gut-Vascular barrier, Hepatic Portal System.
The peripheral and central extracellular matrix as a medium to address global and local patterns of health and distress.
Glial information is very important to understanding the central nervous system and it's directly interconnected in how CST creates change
 

Gazdagítjuk és finomítjuk CST palpációs és kezelési képességeinket.
 


HALLGATÓI VISSZAJELZÉSEK
 

"Egy igazi áttörés a CST curriculumban! Tad ezt az igen komplex tudományt olyan könnyen elsajátítható technikákká alakította át, melyek mélyreható változásokat eredményeznek! Az animációktól leesett az állam!"

 Cheryl Ann Lombardi

"IMÁDTAM ezt a képzést! Tad a lehető legnagyobb alapossággal, intelligenciával, és ami ugyanilyen fontos, szívvel-lélekkel mutatta be ezt a képzést. Ez a tudásanyag a következő mérföldkő!"

 Shyamala Strack, OTR/L, CST-D, Upledger-instruktor

"Ez a tananyag nem csak könnyen érthető, hanem szórakoztató is! A kezelések egyszerűek, szépek és kreatívak. Alig várom a folytatást!"

 Maria Scotchell, BA, LMT

"Csak a kíváncsiságodat és a kezeidet hozd a képzésre! Ezt követően a praxisod soha nem lesz már ugyanaz. Egy izgalmas és hasznos utazás a páciensek és a terapeuták számára egyaránt."

 Mariann Sisco, PT, CST-D, Upledger-instruktor
 RÉSZVÉTELI DÍJ

"CTTB1&CTTB2 csomag" esetén 695.00 USD/képzés az alábbi feltételek együttes teljesítésével:
1. CTTB1 és CTTB2 képzésre egyidejűleg történő jelentkezés
2. mindkét képzés teljes részvételi díjának befizetése 2020.08.01-ig.

Kizárólag a CTTB2 képzésre jelentkezés esetén 795.00 USD, azaz Hétszázkilencvenöt amerikai dollár, amely magában foglalja 1 db CTTB2 Tanulási segédlet árát, de nem tartalmazza az étkezés, a szállás és a parkolás díját a Képzés ideje alatt, továbbá a részvétel feltételeként ismertetett kezelés díját sem.

A FIZETÉS MÓDJA ÉS FELTÉTELEI:
Jelentkezéskor 150,00 USD, azaz Egyszázötven amerikai dollár regisztrációs díj fizetendő készpénzben, vagy előzetes egyeztetést követően dollárban átutalással. A hátralék összege 645,00 USD, azaz Hatszáznegyvenöt amerikai dollár. A hátralék előzetes egyeztetést követően készpénzben vagy dollárban átutalással fizetendő.

LEMONDÁSI FELTÉTELEK:
Kötbérmentes lemondási határidő: a tanfolyam 1. napját megelőző 42. nap. A kötbér mértéke 42-35 nappal a tanfolyam 1. napját megelőző lemondás esetén a részvételi díj 50%-a, 35-28 nappal a tanfolyam 1. napját megelőző lemondás esetén a részvételi díj 70%-a. 28 napon belül történő lemondás esetén a teljes részvételi díj fizetendő kötbérként. A részvételi díj tartalmaz 150.00 USD regisztrációs díjat. Lemondás esetén ezt az összeget nem térítjük vissza.

A KÉPZÉSEN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI:
CTTB1 képzésen való részvétel. A további, előzetes felkészültség minden résztvevő saját felelőssége. 

A KÉPZÉSEN VALÓ RÉZVÉTELHEZ:
- Általános irányelveink, eljárási szabályzatunk (Etikai Kódex) elfogadása;
- A képzés szervezőjének, az Upledger Institute Hungary Kft. ügyvezetőjének hozzájárulása;
- A jelentkezéshez szükséges dokumentumok (hiánytalanul kitöltött Jelentkezési lap 1 példányban, minden oldalon aláírt Képzési szerződés 2 példányban, 1 db 6 hónapnál nem régebbi fénykép) beadása a megadott határidőn belül;
- A részvételi díj határidőn belül történő hiánytalan megfizetése szükséges;

A JELENTKEZÉS MÓDJA:
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok a lap alján lévő linkekre kattintva tölthetők le.

AJÁNLOTT IRODALOM:
Tad Wanveer CST-D, LMBT: Brain Stars, Glia Illuminating CranioSacral Therapy
John. E. Upledger. DO, OMM: A Brain is Born
Netter, MD: Netter Anatomy: Atlas of Human Neuroscience

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK:
Előzetes felkészülés: A képzésen tanított technikák szilárd anatómia- és élettantudást igényelnek. Az előzetes felkészülés minden résztvevőnek saját felelőssége, melynek megkezdése már jóval a képzést megelőzően javasolt. Ennek hiányában előfordulhat, hogy a résztvevő úgy érzi, lemarad, mi azonban szeretnénk, hogy a Képzés mindenki számára érdekes és értékes tanulási tapasztalat legyen.

Ruházat: A képzésen kényelmes, laza, réteges öltözet és váltópapucs viselése javasolt. A szűk ruhadarabok viselése kerülendő. A gyakorlatok természetéből adódóan a körmöket rövidre kell vágni!

Igazolás: A résztvevő a képzés végén az Upledger Institute által kiállított igazolást kap. Az igazolás kiállításának feltétele a képzés teljes időtartama alatti jelenlét, továbbá a képzésen való aktív részvétel és együttműködés. A kiállított igazolás önálló gyógyítói tevékenységre nem jogosít!

A képzésen való részvétel nem jogosítja fel a résztvevőt a képzésen tanult technikák hivatásszerű alkalmazására, mert az a 40/1997. (III.5.) Kormányrendelet, valamint a 11/1997 (V..28.) NM rendelet alapján engedélyhez kötött. A tevékenység végzéséhez előírt jogszabályi feltételeket a résztvevő köteles betartani.