Advanced craniosacralis terápia 1 (ADV1)
az Upledger-féle Craniosacralis terapeutaképzés
5. szintje

A KÉPZÉS LEÍRÁSA:
Az Advanced Craniosacralis terápiás programok olyan 5-napos kiscsoportos (10-12 résztvevő) workshopok, melyek az intenzív terápiás programok előnyeit a tanulás és szakmai fejlődés lehetőségével egyesítik. Résztvevők az eseményt mind magánéletük, mind szakmai karrierjük tekintetében mérföldkőnek nevezték. A tanulás paradigmája a CST, a SER és Upledger tanításainak kísérleti jellegű alkalmazása és felfedezése. A résztvevők tovább kutatják az Upledger Craniosacralis terápia elveit és gyakorlatát, amely alapul szolgál a gyógyulás támogatásához és további lehetőségeket kínál ahhoz, hogy a módszert kibontakoztassák a saját életükben - és azon is túl.
A haladó szintű CST terapeutává válás útján a résztvevők megtanulnak bensőséges és együttműködő módon együttdolgozni terapeutatársaikkal, felfedezik saját különleges képességeiket és dolgoznak személyes problémáik megoldásán.

A KÉPZÉS FŐ IRÁNYVONALAI:
- Több-terapeutás (multiple-therapist) kezelésekben való részvétel
- A résztvevőknek lehetősége van arra, hogy az instruktor egyénileg felmérje képességeiket
- A technikák alkalmazásának finomítása és a palpációs képességek továbbfejlesztése
- Egy mélyreható test/lélek integrációs tanulmányban való részvétel a Craniosacralis terápiát használva alaprendszerként

A képzés időtartama: 
5 nap
Érkezés: a képzést megelőző nap 17:00h-tól
Távozás: a képzést utolsó napján 18:00h-ig
A tevékenység természetéből adódóan a résztvevők jelenléte és részvétele döntő fontosságú a workshop végkimenetele szempontjából, így Szervező minden résztvevőt, beleértve a tanársegédeket is arra kér, hogy szállásukat a workshop helyszínen foglalják le.
A workshop során a több-terapeutás kezelésekkel töltött órák, melyeket terapeutaként/facilitátorként vagy páciensként, valamint a csoportmegbeszéléseken közreműködőként töltünk el, azt szolgálják, hogy összekovácsolják és összetartsák a csoportot, melyet bármilyen más környezetben nehezen lehetne létrehozni.
A foglalkozások minden nap 9:00h-kor kezdődnek, a workshop különleges jellegéből adódóan késő estig tarthatnak. A workshop utolsó napját általában közös vacsorával zárjuk. Már végzett ADV1 hallgatók tapasztalatai szerint a képzés után a pihenésre és feldolgozásra szánt idő rendkívül hasznos.
Ez az 5 nap a tanulás, befogadás,  önfelfedezés, önfelismerés és megosztás ideje.

A KÉPZÉS CÉLJA
- Több-terapeutás kezelések során bizonyítani a Craniosacralis terápia, SomatoEmotional Release, vektorok és meridiánok harmonizálása, energiaciszta-oldás gyakorlásának képességét;
- Technikák végrehajtása, melyek közé tartozik többek között: arcing, fasciacsúsztatás, listening stations, durazsák oldása, csakúgy mint a 10-Step Protocol, a kemény szájpad és a sphenobasilaris protokoll;
- Emocionális és fizikai megélések megbeszélése csoportos körülmények között;
- A belső akadályok elhárítása a teljes terápiás lehetőségek elérése céljából.

A KÉPZÉS ÓRARENDJE
1. nap
9:00 - 12:00 Bemutatkozás, a workshop céljainak megbeszélése
12:00 - 13:00 ‘Hands-on’ gyakorlat az „energia-aláírások” felismerésére a kezelt pácienshez hozzáadott vagy tőle elvett energia érzékelése által.
13:00 - 14:00 Ebéd
14:00 - 17:00 Elsődlegesen két, egyenként 5 fős csoportban történő több-terapeutás kezelésekre összpontosítunk. Minden csoporttag egyszer páciensként, egyszer vezető terapeutaként, három alkalommal segédterapeutaként vesz részt a kezeléseken. A kezeléseknek időkorlátja nincs. A kezelések során a korábbi Craniosacralis terápia/SomatoEmotional Release képzési szinteken tanult vizsgálatra és kezelési technikákra összpontosítunk. Ezek közé tartozik, de nem korlátozódik az alábbiakra: arcing, fasciacsúsztatás, listening stations, 10-Step Protocol, kemény szájpad és sphenobasilaris protokoll, durazsák oldása, SomatoEmotional Release, energiaciszta oldása, vektorok és meridiánok harmonizálása.

2. nap
9:00 - 13:00 Az előző nap egyes kezeléseinek szóbeli megbeszélése. A megbeszélés a kezelés alatt és után szerzett emocionális és fizikai megérzésekre, felismerésekre összpontosít. Mind a páciens, mind a vezető- és segédterapeuta számára adott a lehetőség, hogy meglátásait megossza, ami az összes jelenlévő javát szolgálja.
13:00 - 14:00 Ebéd
14:00 - 17:00 Több-terapeutás kezelések, mint az első nap. Az intenció az eddig megélt folyamat elmélyítése.

3. nap
9:00 - 13:00 Az előző nap egyes kezeléseinek szóbeli megbeszélése. A megbeszélés a kezelés alatt és után szerzett emocionális és fizikai megérzésekre, felismerésekre összpontosít. Mind a páciens, mind a vezető- és segédterapeuta számára adott a lehetőség, hogy meglátásait megossza, ami az összes jelenlévő javát szolgálja.
13:00 - 14:00 Ebéd
14:00 - 17:00 Több-terapeutás kezelések, mint az első nap. Az intenció az eddig megélt folyamat elmélyítése.

4. nap
9:00 - 13:00 Az előző nap egyes kezeléseinek szóbeli megbeszélése. A megbeszélés a kezelés alatt és után szerzett emocionális és fizikai megérzésekre, felismerésekre összpontosít. Mind a páciens, mind a vezető- és segédterapeuta számára adott a lehetőség, hogy meglátásait megossza, ami az összes jelenlévő javát szolgálja.
13:00 - 14:00 Ebéd
14:00 - 17:00 Több-terapeutás kezelések, mint az első nap. Az intenció az eddig megélt folyamat elmélyítése.

5. nap
8:00 - 13:00 Az előző nap egyes kezeléseinek szóbeli megbeszélése. A megbeszélés a kezelés alatt és után szerzett emocionális és fizikai megérzésekre, felismerésekre összpontosít. Mind a páciens, mind a vezető- és segédterapeuta számára adott a lehetőség, hogy meglátásait megossza, ami az összes jelenlévő javát szolgálja.
13:00 - 14:00 Ebéd
14:00 - 16:00 ‘One-on-one’ kezelések, ahol az instruktor a két csoportból kialakítja az egymást kezelő párokat. A kb. 1 órás kezelések intenciója az elmúlt napok kezelési tapasztalatainak megosztása egy, a másik csoportba tartozó egyénnel. A megosztás a terapeuta érintésén keresztül történik.
A másodlagos intenció beolvasztani és integrálni bármilyen fennmaradó fizikai/emocionális kérdést, ügyet.
Csoportmegbeszélés és zárás.

A KÉPZÉS RÉSZVÉTELI DÍJA
1.500,00 USD, azaz Egyezer-ötszáz amerikai dollár, amely magában foglalja a szinkrontolmácslást a Képzés ideje alatt.
A részvételi díj nem tartalmazza a szállás, az ellátás, az utazás költségét, továbbá a részvétel feltételeként ismertetett szintvizsga és kezelések díját sem.

2023. január 1-től az áraink változhatnak.

A FIZETÉS MÓDJA ÁS FELTÉTELEI
Jelentkezéskor 500,00 USD, azaz Ötszáz amerikai dollár regisztrációs díj fizetendő készpénzben. A hátralék összege 1000,00 USD, azaz Egyezer amerikai dollár. A hátralék USD-ben vagy HUF-ban előzetes egyeztetést követően, készpénzben fizetendő.

LEMONDÁSI FELTÉTELEK:
Kötbérmentes lemondási határidő: a tanfolyam 1. napját megelőző 42. nap. A kötbér mértéke 42-35 nappal a tanfolyam 1. napját megelőző lemondás esetén a részvételi díj 50%-a, 35-28 nappal a tanfolyam 1. napját megelőző lemondás esetén a részvételi díj 70%-a. 28 napon belül történő lemondás esetén a teljes részvételi díj fizetendő kötbérként. A részvételi díj tartalmaz 500,00 USD regisztrációs díjat. Lemondás esetén ezt az összeget nem térítjük vissza.

A KÉPZÉSEN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI:
- Sikeresen elvégzett CS1, CST2, SER1 és SER2 képzés;
- Általános irányelveink, eljárási szabályzatunk és etikai kódexünk elfogadása;
- A képzés szervezőjének, az Upledger Institute Hungary Kft. ügyvezetőjének hozzájárulása;
- A jelentkezéshez szükséges dokumentumok (hiánytalanul kitöltött Jelentkezési lap 1 példányban, minden oldalon aláírt Képzési szerződés 2 példányban, 1 db 6 hónapnál nem régebbi fénykép) beadása a megadott határidőn belül;
- A részvételi díj határidőn belül történő hiánytalan megfizetése;
- A képzést megelőző fél évben legalább 4 tanulócsoportos foglalkozáson vagy magánórán való igazolt aktív részvétel;
- 1 SomatoEmotional Release® kezelésen páciensként való aktív részvétel egy legalább ADV1 végzettségi szintű, CST-T vizsgával rendelkező terapeutánál az Upledger Institute Hungary referenciarendelőjében.
- Legalább 20 esettanulmány elkészítése a korábbiakhoz hasonlóan.
- A képzést megelőzően a SER1 és SER2 tananyagából tett sikeres szintvizsga előzetesen egyeztetett időpontban Gábriel Orsolyánál. A szintvizsga ára: 20.000 Ft.
- A mellékelt információs adatlap és egészségügyi kérdőív hiánytalan kitöltése és beadása a jelentkezési határidőn belül.

A JELENTKEZÉS MÓDJA:
A jelentkezéshez szükséges dokumentok a lap alján lévő linkekre kattintva tölthetők le.

MAXIMÁLIS LÉTSZÁM: 10 fő

AJÁNLOTT IRODALOM:
Getting To Yes, Roger Fisher, William L. Ury, Bruce Patton
SomatoEmotional Release and Beyond, John E. Upledger
The Selfish Gene, Richard Dawkins
The Art of Effortless Living, John E. Upledger, Ingrid Bacci

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK:
A workshopon bizonyos gyakorlatok gumikesztyű használatát teszik szükségessé, amit szervező biztosít a hallgatók számára. Latex-érzékeny résztvevőknek maguknak kell gondoskodniuk más anyagból készült kesztyűről.

Igazolás
A résztvevő a Képzés végén az Upledger Institute Hungary által kiállított igazolást kap. Az igazolás kiállításának feltétele a képzés teljes időtartama alatti jelenlét, valamint a képzésen való aktív részvétel és együttműködés.
A kiállított igazolás önálló gyógyítói tevékenységre nem jogosít!
A képzésen való részvétel, illetve annak elvégzése nem jogosítja fel a résztvevőt a craniosacralis terapeuta cím használatára mindaddig, amíg a Képzést követően a CS1 és CST2 tananyagból sikeres CST-T (Craniosacral Therapy Technique Certificate) vizsgát nem tett.

Hang- és képrögzítés
A résztvevő tudomásul veszi, hogy az Upledger Institute Hungary és Barral Institute Hungary valamennyi képzésének ideje alatt fénykép-, hang- vagy képfelvételt nem készíthet. Résztvevő ugyanakkor kifejezett és határozott hozzjárulását adja ahhoz, hogy Szervező a képzésen a résztvevőkről hang-, fénykép- és videófelvételeket készítsen és azokat nyilvánosan elérhető internetes oldalaira feltöltse, illetve az Upledger Institute Hungary és Barral Institute Hungary képzéseinek népszerűsítésére felhasználja.

Felhívjuk továbbá a jelentkezők szíves figyelmét, hogy a 40/1997. (III.5.) Kormányrendelet, valamint a 11/1997 (V.28.) NM rendelet alapján a képzésen tanult technikák hivatásszerű alkalmazása engedélyhez kötött. A tevékenység végzéséhez előírt jogszabályi feltételeket a résztvevő köteles betartani!

Kedves Páciensünk!


Ezúton tájékoztatjuk, hogy  időpontfoglalásra és időpontmódosításra munkanapokon, 09:30-17:30h között telefonon állunk rendelkezésére: +36209420074.

Új páciens esetében az első időpont egyeztetésére csak a BETEGINFO menüpontban leírtak figyelmes átolvasását követően van lehetőség!


Köszönjük!

Bezár x