SomatoEmotional Release® 1 (SER1)
az Upledger-féle Craniosacralis terapeutaképzés
3. szintje

 

A SORON KÖVETKEZŐ SER1 KÉPZÉS(EK) IDŐPONTJA
2023. május 25-28.
Jelentkezési határidő: 2023. május 1.
 


A KÉPZÉS IDŐTARTAMA
4 nap az alábbi időbeosztásban
1. nap: 09:00-17:00h
2. nap: 09:00-18:00h
3. nap: 09:00-18:00h
4. nap: 09:00-17:00h
A Képzés órarendje hozzávetőleges. A megadott befejezési időpont kitolódhat, hogy az adott napra kiírt tananyag teljességgel lefedhető legyen. Ezért kérünk mindenkit, hogy a képzés időtartamára ne tervezzen egyéb délutáni/esti programot.

 

A KÉPZÉS HELYSZÍNE
Upledger Institute Hungary
2051 Biatorbágy, Keserűkút utca 101/73

 

A KÉPZÉS LEÍRÁSA
A SomatoEmotional Release® egy olyan dinamikus terápiás folyamat, amely a craniosacralis terápia alapelveire és technikáira épül. Célja, hogy támogassa a testet és az elmét korábban ért traumák visszamaradt hatásainak feldolgozását, és ezzel a tartós és teljes gyógyulást.
Kutatások bizonyítják, hogy bizonyos esetekben a test eltárolja a balesetekből, sérülésekből és érzelmi megrázkódtatásokból eredő fizikai erőt. A test gyakran izolálja ezeket a sérült működésű területeket, amelyeket Dr. Upledger energiacisztának nevez. A SomatoEmotional Release® olyan manuális és verbális terápiás képességek elsajátításának lehetőségét nyújtja a résztvevők számára, amelyekkel ezek a visszamaradt destruktív minták feloldhatók a páciensek testéből és elméjéből.
A résztvevők a betegségek élettani szerkezetéről tanulnak és manuális technikákat sajátítanak el a SomatoEmotional Release® folyamatának elősegítésére.INSTRUKTOR:
Gábriel Orsolya, CST-D, CCEd, NP, ETT - nemzetközi instruktor
TANÁRSEGÉD(EK)
Meghatározás alatt
Szervező fenntartja a jogot, hogy a képzés helyszínét, időpontját, az instruktor és a tanársegédek személyét megváltoztassa, amelyről a jelentkezőket előzetesen e-mailben vagy telefonon értesíti.

 


A KÉPZÉS TEMATIKÁJA
Minden tananyagrészt előadás, demonstráció és irányított gyakorlat útján tanulhat meg a résztvevő.
A száj körüli anatómiai struktúráknak, a „kifejezés útjának” (Avenue of Expression) vizsgálata és kezelése, ennek terápiás jelentősége.
A páciens testében lévő energiaciszták és negatív emocionális tapasztalatok helyének fizikai meghatározása, ezek oldása.
Manuális technikák, verbális párbeszédes képességek és más alternatív módszerek kombinációjának elsajátítása, az egységességre és az öngyógyításra összpontosítva.
A vektor/tengely integráció és összehangolás elméletének megismerése.
A figyelem és megértési képességek finomítása.
Palpációs és teljes-testvizsgálati képességek fejlesztése.A KÉPZÉS RÉSZVÉTELI DÍJA
245.000 Ft, azaz Kettőszáznegyvenötezer forint, amely magában foglalja a 1 db magyar nyelvű SER1 Tanulási segédlet árát, de nem tartalmazza az étkezés, a szállás és a parkolás díját a Képzés ideje alatt, továbbá a részvétel feltételeként ismertetett szintvizsga és kezelések díját sem.A FIZETÉS MÓDJA ÉS FELTÉTELEI
Jelentkezéskor 45.000 Ft, azaz Negyvenötezer forint regisztrációs díj fizetendő banki átutalással. Átutaláskor a Közlemény/Megjegyzés rovatban fel kell tüntetni a résztvevő nevét és a képzés kódját. A hátralék összege 200.000 Ft, azaz Kettőszázezer forint. A hátralék előzetes egyeztetést követően készpénzben vagy banki átutalással fizetendő.LEMONDÁSI FELTÉTELEK
Kötbérmentes lemondási határidő: a tanfolyam 1. napját megelőző 42. nap. A kötbér mértéke 42-35 nappal a tanfolyam 1. napját megelőző lemondás esetén a részvételi díj 50%-a, 35-28 nappal a tanfolyam 1. napját megelőző lemondás esetén a részvételi díj 70%-a. 28 napon belül történő lemondás esetén a teljes részvételi díj fizetendő kötbérként. A részvételi díj tartalmaz 45.000 Ft, azaz Negyvenötezer forint regisztrációs díjat. Lemondás esetén ezt az összeget nem térítjük vissza.A KÉPZÉSEN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
- Upledger-féle CST1 és CST2 tanfolyam sikeres elvégzése
- Legalább 50 teljes arckoponya-kezelés kivitelezése
- Legalább 20 esettanulmány elkészítése és leadása
- A jelentkezéshez szükséges dokumentumok beadása a megadott határidőn belül
- A részvételi díj határidőn belül történő hiánytalan megfizetése
- A képzést megelőző fél évben legalább 4 tanulócsoportos foglalkozás teljes időtartamában való igazolt aktív részvétel
- A képzést megelőzően a CST2 tananyagából tett sikeres szintvizsga. Szintvizsgára jelentkezés határideje: 2023. április 1.
A szintvizsga ára: 20.000 Ft
- 3 CST/SER kezelésen páciensként való aktív részvétel három különböző, regisztrált, legalább ADV1 végzettségi szintű, CST-T minősítésű terapeutánál az Upledger Institute Hungary referenciarendelőjében
- Általános irányelveink, eljárási szabályzatunk és etikai kódexünk elfogadása (a honlapról letölthető)
- A képzés szervezőjének, az Upledger Institute Hungary Kft. ügyvezetőjének hozzájárulása

A demo-kezeléseken való részvétel elengedhetetlen fontosságú, melynek 3 fő oka van:
1. A hallgató saját magán tapasztalhatja meg a craniosacralis terápia egy magasabb szintjének hatását.
2. A saját blokkok, elakadások oldása jelentősen növeli az érzékelés képességét, ami nagyban megkönnyíti a képzés bizonyos technikáinak elsajátítását.
3. A minősített terapeutáknál, tanársegédeknél szerzett tapasztalatok teszik lehetővé a résztvevők közötti értékes visszajelzéseket az érintés minőségével, az egyes technikák kivitelezésével kapcsolatban a képzés gyakorlati részei alatt.

A gyakorlott terapeutáknál szerzett tapasztalatok segítik a tananyag gyorsabb és eredményesebb elsajátítását, továbbá lehetővé teszik az objektív visszajelzéseket a képzés gyakorlati foglalkozásai alatt, amikor a hallgatók egymáson végzik a technikákat. És végül lényeges, hogy a 3 kezelés ne ugyanannál a terapeutánál történjen. Így jóval szélesebb körben, több forrásból szerezhet személyes tapasztalatot a hallgató anélkül, hogy a módszert egy terapeuta személyisége, kezelési stílusa alapján ítélné meg. A SER-kezelések között érdemes legalább 10-14 napot várni, hogy a test alkalmazkodhasson a terápia hatására bekövetkező változásokhoz. A tanfolyam előtt 7-10 nappal lehetőleg már ne történjen kezelés.A JELENTKEZÉS MÓDJA
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok a lap alján lévő linkekre kattintva tölthetők le. A Jelentkezési lapot 1, a Képzési szerődést 2 példányban, hiánytalanul kitöltve, minden oldalon szignóval ellátva egy 6 hónapnál nem régebbi igazolványképpel együtt egy átlátszó genotherm tasakba helyezve, borítékba téve, ajánlva kell postára adni az UIH székhelyére.
Upledger Institute Hungary Kft.
2051 Biatorbágy, Keserűkút u. 101/73
A jelentkezési anyag személyesen is leadható bármely UIH rendelőben, előzetesen egyeztetett időpontban.
Hiányos jelentkezési anyagot nem áll módunkban átvenni!AJÁNLOTT IRODALOM
John E. Upledger, D.O., O.M.M.: SomatoEmotional Release;
Roger Fischer, William Ury: Getting to Yes
Az irodalom angol nyelvű. Magyar fordítás egyelőre nem áll rendelkezésre.KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
Igazolás
A résztvevő a képzés végén az Upledger Institute Hungary által kiállított igazolást kap. Az igazolás kiállításának feltétele a képzés teljes időtartama alatti jelenlét, továbbá a képzésen való aktív részvétel és együttműködés. A kiállított igazolás önálló gyógyítói tevékenységre nem jogosít!

Hang- és képrögzítés
A résztvevő tudomásul veszi, hogy az Upledger Institute Hungary és Barral Institute Hungary valamennyi képzésének ideje alatt fénykép-, hang- vagy képfelvételt nem készíthet. Résztvevő ugyanakkor kifejezett és határozott hozzjárulását adja ahhoz, hogy Szervező a képzésen a résztvevőkről hang-, fénykép- és videófelvételeket készítsen és azokat nyilvánosan elérhető internetes oldalaira feltöltse, illetve az Upledger Institute Hungary és Barral Institute Hungary képzéseinek népszerűsítésére felhasználja.

A képzésen való részvétel nem jogosítja fel a résztvevőt a 'craniosacralis terapeuta' cím, valamint tevékenységére a 'craniosacralis terápia' elnevezés használatára mindaddig, amíg a CST1 és CST2 tananyagból sikeres CST-T (Craniosacral Therapy Technique Certificate) vizsgát nem tett.

Felhívjuk továbbá a jelentkezők szíves figyelmét, hogy a 40/1997. (III.5.) Kormányrendelet, valamint a 11/1997 (V.28.) NM rendelet alapján a képzésen tanult technikák hivatásszerű alkalmazása engedélyhez kötött. A tevékenység végzéséhez előírt jogszabályi feltételeket a résztvevő köteles betartani!

A képzéssel kapcsolatos dokumentumok:

SER1.11_Jelentkezési lap
SER1.11_Jelentkezési lap ismétlőknek
SER1.11_Képzési szerződés
SER1.11_Képzési szerződés ismétlőknek

Kedves Páciensünk!


Ezúton tájékoztatjuk, hogy  időpontfoglalásra és időpontmódosításra munkanapokon, 09:30-17:30h között telefonon állunk rendelkezésére: +36209420074.

Új páciens esetében az első időpont egyeztetésére csak a BETEGINFO menüpontban leírtak figyelmes átolvasását követően van lehetőség!


Köszönjük!

Bezár x