VISCERALIS MANIPULÁCIÓ: ABDOMEN 1
a Barral Institute Visceralis Manipuláció képzéssorozat
1. szintje

 

A Visceralis Manipulációt (VM) egy világszerte elismert francia osteopatha orvos, Jean-Pierre Barral fejlesztette ki. A Visceralis Manipuláció: Abdomen 1 (VM1) az általa kidolgozott képzéssorozat alapja, amely a módszer alapelméleteibe, elveibe és technikáiba enged alapos betekintést. A képzéssorozat minden egyes magasabb szintje a test egyre nagyobb részét érinti és egyre kifinomultabb technikák tanulásával gazdagítja a résztvevőt. A képzés minden szintje számos gyakorlati és igen hatékony technikát tartalmaz, melyek a résztvevő meglévő praxisában azonnal alkalmazhatók.

A VM1 kiemelkedő hangsúlyt fektet az érzékeny taktilis képességek fejlesztésére. A Visceralis Manipulációhoz ugyanis a módszerre jellemző palpációs készségek szükségesek, melyek tökéletes elsajátításához idő és gyakorlás szükséges. Következésképpen a résztvevők fejlődésének megfelelően különböző képességi szintek sajátíthatók el az egyes képzéseken. A VM1 arra a képességre összpontosít, amellyel megkülönböztethetőek a visceralis szövetek különböző típusai és rétegei. A résztvevő fokozatosan megtanul non-invazív módon hozzáférni a mély szövetekhez, és értelmezni azt, amit érez.A KÉPZÉS IDŐPONTJA:

2023. szeptember 7-10.

Jelentkezési határidő: 2023. augusztus 7.

 

A KÉPZÉS HELYSZÍNE
Terra park, Konferenciaterem

2040 Budaörs, Liget u. 3/2


A KÉPZÉS IDŐTARTAMA:
4 nap az alábbi kezdési időpontokkal:
1. nap: regisztráció 9.30h-10.00h, a Képzés aznap kb. 18.00h-ig tart
2. nap: 09.00h - kb. 17.00h
3. nap: 09.00h - kb. 17.00h
4. nap: 09.00h - kb. 16.00h
A Képzés órarendje hozzávetőleges. A megadott befejezési időpont kitolódhat, hogy az adott napra kiírt tananyag teljességgel lefedhető legyen.

INSTRUKTOR ÉS TANÁRSEGÉD(EK):
Matteo Ghiretti D.O. (Olaszország) - instruktor
Tanársegéd megahtározás alatt
Szervező fenntartja a jogot, hogy a képzés helyszínét, időpontját, az instruktor és a tanársegédek személyét megváltoztassa, amelyről a jelentkezőket előzetesen e-mailben vagy telefonon értesíti.A KÉPZÉS TOVÁBBI TÉMÁI:
Technikák az egyes anatómiai képletek és a hozzájuk tartozó kötőszövetek azonosítására;
1. A különböző szövetminőségek megkülönböztetése, mint pl. tónus, elaszticitás, tágulékonyság, fibrositás (amennyiben jelen van);
2. Mozgás, mobilitás és motilitás;
3. Az ingerre adott reakció és a test más szöveteivel való funkcionális kapcsolat.
Ezen technikák elsajátításához minden szervre vonatkozóan részletes anatómiai és funkcionális mechanikai ismereteket kap a résztvevő.
A Visceralis Manipuláció tanulása a hassal kezdődik, hiszen a legnagyobb visceralis üregek közül ez a legkönnyebben hozzáférhető. A hasi szervek közé tartozik a máj, a gyomor, az epehólyag, az epevezeték, duodenum, vékonybél, vastagbél, és az azokat összekötő szövetek. A képzéssorozat magasabb szintjei a posterior hasi szerveket, a medence szerveit, a thoracalis szerveket és a cranialis viscerát tárgyalják.
A képzés bemutatja a vizsgálati eszközöket: “general listening”, “local listening” (általános és helyi vizsgálat), motilitás, mobilitás vizsgálata és gátlástechnikák. Ezekkel az eszközökkel megtalálhatók a test azon területei, ahol a legerősebb a feszültség. A fenti technikák globálisak, a test minden rendszerét és szövetét magukba foglalják. Bemutatásra kerülnek a kóros működés pontos területeinek meghatározására irányuló technikák. Megtapasztalhatók továbbá a visceralis blokkok és a szomatikus működési zavarok közötti ok-okozati összefüggések.

A KÉPZÉS TEMATIKÁJA:
1. nap:
Bevezetés, koncepció és elmélet
- A visceralis koncepció története és alapjai, jelentősége a manuális terápiában.
- A thoracalis és abdominalis szervek általános anatómiája és fiziológiája. Ezek kapcsolata a vázizomrendszerrel, idegrendszerrel, érrendszerrel, légzőrendszerrel és az emésztőrendszerrel.
- A kötőszövet (fascia), mint a szervek mechanikai összekötőrendszerének alapelvei.
- A visceralis technikák alapelvei – szervspecifikus fasciamobilizáció.
- A kontraindikációk megvitatása és magyarázata.
- A test belső nyomásáról és annak a visceralis mozgásra és a következtében kialakuló lágy szöveti restrikciókról szóló legfrissebb kutatások.
- A máj: Előadás: A máj, valamint annak a diaphragmához és más viscerakhoz való kapcsolódása; anatómiai tájékozódási pontok; csúszó felszínek; normál májmobilitás a három anatómiai síkra vonatkozóan; hepaticus fixáció; a mobilitás és motilitás jelen elméletei; a hepatikus fixáció ill. a nem megfelelő mozgás korrekciójának jelen technikái

2. nap
- A gyomor: anatómiai leírás, a gyomor mobilitásának általános leírása; a gyomorra vonatkozó manipulációs technikák (direkt és indirekt technikák); a gyomor motilitása; a pylorus palpációja és manuális vizsgálata,
- Vizsgálati képességek (‘Listening’): 1. ‘General Listening’ (általános vizsgálat), 2. ‘Local Listening’ (helyi vizsgálat), 3. ‘Inhibition’ (gátlás)
- A gyomor: manuális vizsgálata, kezelése; gyomorsüllyedés és kezelése; gyomorfekély manuális vizsgálata és kezelése

3. nap
- Ileocoecalis valvula, flexura duodenojejunalis, Oddi, pylorus, cardia
- Duodenum: (D1) és annak a májjal való kapcsolata; (D2) és annak a ductus communis-szal és az Oddi-sphincterrel való kapcsolata; Sphincterek; (D3) és a vékonybél bélfodor-gyökerével (radix mesenterii) való kapcsolata; Flexura duodenojejunalis vizsgálata és kezelése
- Radix mesenterii (a bélfodor gyökere) és a vékonybél; a mobilitás tesztje és vizsgálata, kezelése
- Epehólyag: az epehólyag és vezetékrendszerének pontos anatómiai leírása, beleértve a közös epevezetéket és az Oddi-sphinctert; az epehólyag manipulációjának 3 szintje (1. Az epehólyag fundusa/teste, nyaka, 2. Ductus cysticus, 3. A közös epevezeték nyújtása); 
- A sphincterek és az epehólyag testének kézzel történő vizsgálata,
- A máj és az epehólyag közötti különbségtétel.

4. nap
- Vékonybél
- Coecum (vakbél)
- Colon ascendens (felszálló vastagbél)
- Colon descendens (leszálló vastagbél)
- Flexura hepatica
- Flexura splenica
- Colon transversum (haránt vastagbél)
- Colon sigmoideum (szigmabél)A KÉPZÉS RÉSZVÉTELI DÍJA:
Magyar hallgatóknak: 650.00 EUR
Külföldi hallgatóknak: 690.00 EUR
A részvételi díj magában foglalja 1 db VM1 Tanulási segédlet árát, de nem tartalmazza az étkezés, a szállás és a parkolás díját a Képzés ideje alatt, továbbá a nem craniosacralis terapeuták részvételének feltételeként ismertetett kezelés díját sem.

Ismétlők számára a részvételi díj 350.00 EUR.

A FIZETÉS MÓDJA ÉS FELTÉTELEI:
Jelentkezéskor 150.00 EUR, azaz Egyszázötven euro regisztrációs díj fizetendő készpénzben. A hátralék összege 500.00 EUR, azaz Ötszáz euro. A hátralék előzetes egyeztetést követően készpénzben fizetendő.

LEMONDÁSI FELTÉTELEK:
Kötbérmentes lemondási határidő: a tanfolyam 1. napját megelőző 42. nap. A kötbér mértéke 42-35 nappal a tanfolyam 1. napját megelőző lemondás esetén a részvételi díj 50%-a, 35-28 nappal a tanfolyam 1. napját megelőző lemondás esetén a részvételi díj 70%-a. 28 napon belül történő lemondás esetén a teljes részvételi díj fizetendő kötbérként. A részvételi díj tartalmaz 150.00 EUR regisztrációs díjat. Lemondás esetén ezt az összeget nem térítjük vissza.

A KÉPZÉSEN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI:
VM1 képzésre jelentkezhet bárki. Az előzetes felkészültség minden résztvevő saját felelőssége. Ennek hiányában előfordulhat, hogy a résztvevő úgy érzi, lemarad. Ezért javasoljuk, hogy a résztvevők nézzenek utána a csatolt mellékletben felsorolt anatómiai kifejezéseknek és képleteknek. Szeretnénk ugyanis, hogy a Képzés mindenki számára érdekes és értékes tanulási tapasztalat legyen.

A KÉPZÉSEN VALÓ RÉSZVÉTELHEZ:
- Általános irányelveink, eljárási szabályzatunk (Etikai Kódex) elfogadása (a lap alján letölthető 'Etikai és magatartási irányelvek' nevű dokumentum).
- A képzés szervezőjének, az Upledger Institute Hungary Kft. ügyvezetőjének hozzájárulása.
- A jelentkezéshez szükséges dokumentumok (hiánytalanul kitöltött Jelentkezési lap 1 példányban, minden oldalon aláírt Képzési szerződés 2 példányban, 1 db 6 hónapnál nem régebbi fénykép) beadása a megadott határidőn belül.
- A részvételi díj határidőn belül történő hiánytalan megfizetése szükséges.
- Kötelező legalább 1 VM terápián való aktív részvétel egy, legalább ADV1 CST és VM2 végzettségű, CST-T nemzetközi minősítésű terapeutánál az Upledger Institute Hungary referenciarendelőjében.

A demo-kezeléseken való részvétel elengedhetetlen fontosságú, melynek 3 fő oka van:
1. A hallgató saját magán tapasztalhatja meg azoknak a visceralis manipulációs technikáknak a közvetlen hatását, amelyet elsajátítani készül.
2. A saját blokkok, elakadások oldása jelentősen növeli az érzékelés képességét, ami nagyban megkönnyíti a képzés bizonyos technikáinak elsajátítását.
3. A minősített terapeutáknál, tanársegédeknél szerzett tapasztalatok teszik lehetővé a résztvevők közötti értékes visszajelzéseket az érintés minőségével, az egyes technikák kivitelezésével kapcsolatban a képzés gyakorlati részei alatt.

A JELENTKEZÉS MÓDJA:
A jelentkezési dokumentumok a lap alján lévő linkekre kattintva letölthetők. A Jelentkezési lapot és az Etikai nyilatkozatot 1 példányban, a Képzési szerződést 2 példányban, minden oldalon szignóval ellátva egy 6 hónapnál nem régebbi igazolványképpel együtt egy műanyag átlátszó irattartóba összekészítve, borítékba téve, ajánlva kell postára adni vagy személyesen eljuttatni az UIH székhelyére:

Upledger Institute Hungary Kft.
2051 Biatorbágy, Keserűkút u. 101/73

AJÁNLOTT IRODALOM:
Jean-Pierre Barral, RPT, DO: Visceral Manipulation
Frank Netter, MD: Atlas of Human Anatomy
Carmine Clemente: A Regional Atlas of the Human Body

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK:
Előzetes felkészülés
A képzésen tanított technikák szilárd anatómia- és élettantudást igényelnek. Az előzetes felkészülés minden résztvevőnek saját felelőssége, melynek megkezdése már jóval a képzést megelőzően javasolt. Ennek hiányában előfordulhat, hogy a résztvevő úgy érzi, lemarad, mi azonban szeretnénk, hogy a Képzés mindenki számára érdekes és értékes tanulási tapasztalat legyen.

Ruházat
A képzésen kényelmes, laza, réteges öltözet és váltópapucs viselése javasolt. A szűk ruhadarabok viselése kerülendő. Mivel számos gyakorlathoz szabadon hagyott has szükséges, ezért olyan ruhát kell hozni, mely könnyen lehetővé teszi a bőrrel való érintkezést. A gyakorlatok természetéből adódóan a körmöket rövidre kell vágni!

Hang- és képrögzítés
A résztvevő tudomásul veszi, hogy a Barral Institute Hungary és az Upledger Institute Hungary valamennyi képzésének ideje alatt fénykép-, hang- vagy képfelvételt nem készíthet. Résztvevő ugyanakkor kifejezett és határozott hozzájárulását adja ahhoz, hogy Szervező a képzésen a résztvevőkről hang-, fénykép- és videófelvételeket készítsen és azokat nyilvánosan elérhető internetes oldalaira feltöltse, illetve a Barral Institute Hungary és az Upledger Institute Hungary képzéseinek népszerűsítésére felhasználja.


Igazolás
A résztvevő a képzés végén a Barral Institute által kiállított igazolást kap. Az igazolás kiállításának feltétele a képzés teljes időtartama alatti jelenlét, továbbá a képzésen való aktív részvétel és együttműködés. A kiállított igazolás önálló gyógyítói tevékenységre nem jogosít!
 

A képzésen való részvétel nem jogosítja fel a résztvevőt a képzésen tanult technikák hivatásszerű alkalmazására, mert az a 40/1997. (III.5.) Kormányrendelet, valamint a 11/1997 (V..28.) NM rendelet alapján engedélyhez kötött. A tevékenység végzéséhez előírt jogszabályi feltételeket a résztvevő köteles betartani.

A képzéssel kapcsolatos dokumentumok:

VM1_Anatómiai kifejezések
Etikai és magatartási irányelvek
VM1.8_Jelentkezési lap
VM1.8_Jelentkezési lap ismétlőknek
VM1.8_Képzési szerződés
VM1.8_Képzési szerződés ismétlőknek

Kedves Páciensünk!


Ezúton tájékoztatjuk, hogy  időpontfoglalásra és időpontmódosításra munkanapokon, 09:30-17:30h között telefonon állunk rendelkezésére: +36209420074.

Új páciens esetében az első időpont egyeztetésére csak a BETEGINFO menüpontban leírtak figyelmes átolvasását követően van lehetőség!


Köszönjük!

Bezár x