VISCERALIS MANIPULÁCIÓ: ABDOMEN 2
a Barral Institute Visceralis Manipuláció képzéssorozat
2. szintje


A Barral Intézet Jean-Pierre Barral által alapított szervezet egy egészségügyi oktató, képző és kutatóintézet, amely a Visceralis Manipuláció, a Neuralis Manipuláció és az ezekhez kapcsolódó manuális terápiák fejlesztésére kötelezte el magát. A Barral Institute a fenti  módszerek terápiás hatásának jobb megértetésén és érvényre juttatásán dolgozik; hazai és nemzetközi képzéseket tart egészségügyi dolgozók továbbképzése céljából, valamint tájékoztatja a nagyközönséget ezen gyógymódok létezéséről és terápiás értékeiről.
További információ az intézetről: www.barralinstitute.com 

SORON KÖVETKEZŐ VM2 KÉPZÉS IDŐPONTJA:
2023. szeptember 11-14.

Jelentkezési határidő: 2023. augusztus 11.


A KÉPZÉS LEÍRÁSA

A Visceralis Manipuláció: Abdomen 2 egy középhaladó workshop, amely a Visceralis Manipuláció: Abdomen 1 képzésen tanult funkcionális anatómia, kézpozíciók és manipulációk áttekintésével kezdődik. Ezt követően a résztvevők további elméleti ismeretekre és gyakorlati technikákra tesznek szert. Hangsúlyt kap a vese, az omentum majus, a peritoneum, a lép és a pancreas. A képzés most is szóbeli előadásokból, az adott szervekhez tartozó, részletes anatómiai és funkcionális mechanikai ismeretekből, az egyes technikákra vonatkozó demonstrációkból és gyakorlatokból áll.

 


A KÉPZÉS IDŐTARTAMA
4 nap az alábbi kezdési időpontokkal:
1. nap: regisztráció 9.00h-9.30h, a Képzés aznap kb. 18.00h-ig tart.
2. nap: 09.00h - kb. 17.00h
3. nap: 09.00h - kb. 17.00h
4. nap: 09.00h - kb. 17.00h
A Képzés órarendje hozzávetőleges. A megadott befejezési időpont kitolódhat, hogy az adott napra kiírt tananyag teljességgel lefedhető legyen.


 

A KÉPZÉS HELYSZÍNE
Terra park, Konferenciaterem

2040 Budaörs, Liget u. 3/2

 

INSTRUKTOR ÉS TANÁRSEGÉD(EK)
Matteo Ghiretti D.O. (Olaszország) - instruktor
Szervező fenntartja a jogot, hogy a képzés helyszínét, időpontját, az instruktor személyét megváltoztassa, amelyről a jelentkezőket előzetesen e-mailben vagy telefonon értesíti.TANÍTÁSI CÉLOK:
- A hasüreg mélyebben elhelyezkedő képleteinek meghatározása és magyarázata, a vesékre, pancreasra, lépre, peritoneumra és az azokat körülvevő és felfüggesztő szövetekre összepontosítva
- A restrikciós síkok, mobilitás és motilitás magyarázata és bemutatása
- Összetett hosszú erőkar technikák fogadása és vezetése
- Az egyes szervek helyének meghatározására és vizsgálatára irányuló specifikus technikák bemutatása szakmai irányítás alatt, a hatások és az ellenjavallatok magyarázata

 

A KÉPZÉS TEMATIKÁJA:
1. nap
- A Visceralis Manipuláció: Abdomen 1 anyagának áttekintése
- Problémamegoldásra irányuló beszélgetés és nyílt vita
- Kérdések és válaszok
- Máj, további hosszú erőkar technikák
- Gyomor, hiatus hernia, hosszú erőkar technikák
- Duodenum, hosszú erőkar technikák
- Vékonybél, hosszú erőkar technikák

2. nap
- Vastagbél, hosszú erőkar technikák
- A vese anatómiája és fiziológiája
- A vese technikái

3. nap
- A pancreas (hasnyálmirigy) anatómiája és fiziológiája
- A pancreas technikái
- A lép anatómiája és fiziológiája
- A lép technikái
- A peritoneum anatómiája és fiziológiája

4. nap:
- A peritomeum technikái
- Az omentum technikái
- Az új szervek testi kapcsolatokba történő integrációja 

A KÉPZÉS RÉSZVÉTELI DÍJA:
Magyar hallgatóknak: 650.00 EUR
Külföldi hallgatóknak: 690.00 EUR
A részvételi díj magában foglalja 1 db VM2 Tanulási segédlet árát, de nem tartalmazza az étkezés, a szállás és a parkolás díját a Képzés ideje alatt, továbbá a nem craniosacralis terapeuták részvételének feltételeként ismertetett kezelés díját sem.

Ismétlők számára a részvételi díj 350.00 EUR.

A FIZETÉS MÓDJA ÉS FELTÉTELEI:
Jelentkezéskor 150.00 EUR, azaz Egyszázötven euro regisztrációs díj fizetendő készpénzben. A hátralék összege 500.00 EUR, azaz Ötszáz euro. A hátralék előzetes egyeztetést követően készpénzben fizetendő.

 

LEMONDÁSI FELTÉTELEK
Kötbérmentes lemondási határidő: a tanfolyam 1. napját megelőző 42. nap. A kötbér mértéke 42-35 nappal a tanfolyam 1. napját megelőző lemondás esetén a részvételi díj 50%-a, 35-28 nappal a tanfolyam 1. napját megelőző lemondás esetén a részvételi díj 70%-a. 28 napon belül történő lemondás esetén a teljes részvételi díj fizetendő kötbérként. A részvételi díj tartalmaz 150.00 EUR regisztrációs díjat. Lemondás esetén ezt az összeget nem térítjük vissza.

 

A KÉPZÉSEN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
- Sikeresen elvégzett VM1 képzés.
- A képzés szervezőjének, az Upledger Institute Hungary Kft. ügyvezetőjének hozzájárulása.
- A jelentkezéshez szükséges dokumentumok (hiánytalanul kitöltött Jelentkezési lap 1 példányban, minden oldalon aláírt Képzési szerződés 2 példányban, 1 db 6 hónapnál nem régebbi igazolványkép) beadása a megadott jelentkezési határidőn belül.
-  A részvételi díj határidőn belül történő hiánytalan megfizetése.
- Legalább 4 VM-tanulócsoporton való aktív részvétel a képzést megelőző 6 hónapban, amennyiben az UIH által megszervezésre került.
 

 

A JELENTKEZÉS MÓDJA
A jelentkezési dokumentumok a lap alján lévő linkekre kattintva letölthetők. A Jelentkezési lapot 1 példányban, a Képzési szerződést 2 példányban, minden oldalon szignóval ellátva egy 6 hónapnál nem régebbi igazolványképpel együtt egy műanyag átlátszó irattartóba összekészítve, borítékba téve, ajánlva kell postára adni vagy személyesen eljuttatni az UIH székhelyére:
Upledger Institute Hungary Kft.
2051 Biatorbágy, Keserűkút u. 101/73

 

AJÁNLOTT IRODALOM
Jean-Pierre Barral, RPT, DO: Visceral Manipulation I.
Jean-Pierre Barral, RPT, DO: Visceral Manipulation II.
Frank Netter, MD: Atlas of Human Anatomy
Carmine Clemente: A Regional Atlas of the Human Body
 

 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
Előzetes felkészülés
A képzésen tanított technikák szilárd anatómia- és élettantudást igényelnek. Az előzetes felkészülés minden résztvevőnek saját felelőssége, melynek megkezdése már jóval a képzést megelőzően javasolt. Ennek hiányában előfordulhat, hogy a résztvevő úgy érzi, lemarad. Ezért javasoljuk, hogy a résztvevők nézzenek utána az alább felsorolt anatómiai kifejezéseknek. Szeretnénk ugyanis, hogy a Képzés mindenki számára érdekes és értékes tanulási tapasztalat legyen.

- vese
- hilus renalis
- perirenalis zsír
- fascia renalis
- pararenalis tér
- renalis membránok
- vese ptosis
- ligamentum hepatorenale
- lép
- ligamentum gastrolienale
- ligamentum lienorenale
- pancreas, fej, test, farok
- omentum majus
- peritoneum parietale

Ruházat
A képzésen kényelmes, laza, réteges öltözet és váltópapucs viselése javasolt. A szűk ruhadarabok viselése kerülendő. Mivel számos gyakorlathoz szabadon hagyott has szükséges, ezért olyan ruhát kell hozni, mely könnyen lehetővé teszi a bőrrel való érintkezést. A gyakorlatok természetéből adódóan a körmöket rövidre kell vágni!

Hang- és képrögzítés
A résztvevő tudomásul veszi, hogy a Barral Institute Hungary és az Upledger Institute Hungary valamennyi képzésének ideje alatt fénykép-, hang- vagy képfelvételt nem készíthet. Résztvevő ugyanakkor kifejezett és határozott hozzjárulását adja ahhoz, hogy Szervező a képzésen a résztvevőkről hang-, fénykép- és videófelvételeket készítsen és azokat nyilvánosan elérhető internetes oldalaira feltöltse, illetve a Barral Institute Hungary és az Upledger Institute Hungary képzéseinek népszerűsítésére felhasználja.

Igazolás
A résztvevő a képzés végén a Barral Institute által kiállított igazolást kap. Az igazolás kiállításának feltétele a képzés teljes időtartama alatti jelenlét, továbbá a képzésen való aktív részvétel és együttműködés. A kiállított igazolás önálló gyógyítói tevékenységre nem jogosít!

A képzésen való részvétel nem jogosítja fel a résztvevőt a képzésen tanult technikák hivatásszerű alkalmazására, mert az a 40/1997. (III.5.) Kormányrendelet, valamint a 11/1997 (V..28.) NM rendelet alapján engedélyhez kötött. A tevékenység végzéséhez előírt jogszabályi feltételeket a résztvevő köteles betartani.

A képzéssel kapcsolatos dokumentumok:

Etikai és magatartási irányelvek
VM2.4_Jelentkezési lap
VM2.4_Jelentkezési lap ismétlőknek
VM2.4_Képzési szerződés
VM2.4_Képzési szerződés ismétlőknek

Kedves Páciensünk!


Ezúton tájékoztatjuk, hogy  időpontfoglalásra és időpontmódosításra munkanapokon, 09:30-17:30h között telefonon állunk rendelkezésére: +36209420074.

Új páciens esetében az első időpont egyeztetésére csak a BETEGINFO menüpontban leírtak figyelmes átolvasását követően van lehetőség!


Köszönjük!

Bezár x