VIZSGÁK


AZ UII/UIH CRANIOSACRALIS TERÁPIA MINŐSÍTÉSI PROGRAMJA

1. CST-T (Craniosacralis terápia - ‘Technique’) minősítés (CST2 képzés után)

2. CST-D (Craniosacralis terápia - ‘Diplomate’) minősítés (ADV1 képzés után)

 

A MINŐSÍTÉSI PROGRAM CÉLJA

Az Upledger Institute, Inc.® /Upledger Institute Hungary Craniosacralis terápia minősítési programjának célja az Upledger Institute Craniosacralis terapeutaképzésében résztvett terapeuták tudásának és képességeinek elismerése ezen a szakterületen.

 

A MINŐSÍTÉS ELŐNYEI

A CST-minősítés előnye sok szinten megmutatkozik. Minősített terapeutaként az alábbi előnyökhöz juthatsz:

- Megerősíted a CST-technikákhoz szükséges képességeidet és elmélyíted azok megértését

- Biztosítoda klienseidet arról, hogy a módszer magasan képzett, nemzetközileg minősített szakembere vagy

- Támogatod a helyi és az országos kormányzati elismertség kiépítését

- Megszerzed a “Minősített” (‘Certified’) címet az International Association of Healthcare Practitioners névsorában;

- Használhatod a “Craniosacralis terapeuta” címet a honlapodon, névjegykártyádon és egyéb hirdetésekben*

- Használhatod az UII logóját a honlapodon, névjegykártyádon és egyéb hirdetésekben*

- Tevékenységed megnevezésére használhatod a “Craniosacralis terápia” elnevezést*

(* Hirdetésekhez továbbra is az UIH ügyvezetőjének előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.)

 

PROGRAMÁTTEKINTÉS

A CST minősítés két szintje érhető el az UII/UIH-n keresztül:

1. szint – ‘Techniques’

2. szint – ‘Diplomate’

A vizsga mindkét szinten az alábbi három vizsgafázist foglalja magába: “open book” esszé, írásbeli vizsga (feleletválasztás, igaz/hamis kérdések), valamint gyakorlati/szóbeli vizsga (UII minősített vizsgáztató vezetésével).

A jelentkezéskor, kérjük, nyújtsd be egészségügyi működési engedélyed másolatát vagy az azzal egyenértékű dokumentumot. A CST-minősítési eljárásnak nem célja, hogy működési engedélyként szolgáljon.

 


MINŐSÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK

1. szint – ‘Techniques’:

Az Upledger Craniosacralis terapeutaképzés 1. (CST1) és 2. (CST2) szintjének sikeres elvégzése

Techniques-szint esszé vizsga

Techniques-szint írásbeli vizsga

Techniques-szint gyakorlati/szóbeli vizsga, amely tartalmazza a CST alkalmazásához szükséges képességek értékelését

Legalább 30 kontaktóra hospitálás a Craniosacralis Terápia Magyarország központi rendelőjében

Legalább 30 kontaktóra tanársegédként való közreműködés

Legalább 5 esettanulmány benyújtása

A jelentkezést megelőző 6 hónapban legalább 4 tanulócsoportos foglalkozáson való részvétel
 

2. szint – ‘Diplomate’:

Az Upledger Craniosacralis terapeutaképzés 6. (ADV1) szintjének sikeres elvégzése

Techniques-szint valamennyi követelményének sikeres teljesítése

Diplomate-szint esszé vizsga

Diplomate-szint írásbeli vizsga

Diplomate-szint gyakorlati/szóbeli vizsga, amely tartalmazza a CST/SER alkalmazásához szükséges képességek értékelését

Legalább 30 kontaktóra hospitálás a Craniosacralis Terápia Magyarország központi rendelőjében

Legalább 30 kontaktóra tanársegédként való közreműködés**

További legalább 30 kontaktóra Preceptorship

További legalább 5 esettanulmány benyújtása

Legalább 6 óra Craniosacralis terápia prezentáció egy szervezett csoport számára*

Legalább 1 megjelentetett cikk a Craniosacralis terápiáról egy harmadik fél kiadójánál*

(*A prezentáció témáját, megtartásához szükséges előzetes felkészülés tervezetét, a PPT/Keynote prezetációt és az előadói jegyzeteket előzetesen be kell mutatni az UIH szakmai vezetőjének. A prezentáció megtartására csak az UIH szakmai vezetőjének jóváhagyása után van lehetőség.

** a megfelelő minősítések birtokában és az UIH szakmai vezetőjének hozzájárulásával)

 

A JELENTKEZÉS FOLYAMATA

- A folyamat elindításához először hivatalosan jelentkezned kell a minősítési programra e-mailen (upledgerhungary@gmail.com).

- Ezt követően egyszerűen kattints a Jelentkezési lap .pdf formátumú letöltéséhez UIH_Craniosacralis terápia minősítési program_Techniques_Jelentkezési lap (PDF dokumentum), majd kék tintával, nyomtatott betűkkel töltsd ki a dokumentumot, és az előírt mellékletekkel együtt hiánytalanul juttasd el az UIH székhelyére vagy telephelyére.

- A jelentkezési lap beérkezése után e-mailben tájékoztatunk az elvárásokról, pl. az elsajátítandó tananyagról, valamint a vizsga menetéről és a további teendőkről. 

- A vizsgadíj beérkezése után e-mailben megküldjük az esszékérdéseket a kitöltési útmutatóval, melyet - annak elkészülte után - vissza kell küldeni részünkre értékelésre. Az esszé értékelését követően további információkat kapsz majd az írásbeli és a gyakorlati/szóbeli vizsga menetéről.
 

 

A “MINŐSÍTETT” (‘CERTIFIED’) STÁTUSZ

A CST-T ill. CST-D minősítés fenntartásához az UII/UIH az alábbiakat írja elő:

- Évente legalább 4 tanulócsoportos foglalkozáson való aktív részvétel (alkalmanként min. 6 kontaktóra)

- Kétévente legalább egy UII/UIH által jóváhagyott továbbképzés (min. 24 kontaktóra); ezek lehetnek CST, VM vagy NM képzések, mentorprogramok, szimpóziumok, kutatási konferenciák vagy preceptorship.

- Négyévente legalább egy CST1 vagy CST2 képzésismétlés, bármely UII nemzetközi sattelitenál 50%-os kedvezménnyel.

 

Az UII/UIH fenntartja a jogot, hogy a megszerzett CST-T ill. CST-D minősítést az alábbi esetekben azonnali hatállyal visszavonja:

- Becstelen vagy etikátlan magatartás a tanulókat, pácienseket vagy más Craniosacralis terápiát, SomatoEmotional Release®-t, Visceralis manipulációt, Neuralis manipulációt alkalmazókat illetően, illetve a velük való kapcsolatban;

- Törvénytelen vagy etikátlan magatartás, tevékenység vagy üzleti gyakorlat (a fentebb felsorolt speciális eseteket is beleértve, de nem szükségszerűen csak ezekre vonatkoztatva);

- A Craniosacralis terápia, SomatoEmotional Release®, Visceralis manipuláció, Neuralis manipuláció, illetve a képesítés vagy a minősítés ismételt és szándékos félremagyarázása, meghamisítása;

- A jóváhagyott tananyag elsajátításának elutasítása, illetve a tananyag - beleértve a magánórák, tanulócsoportok tananyagát is - ismételt figyelmen kívül hagyása;

- A Craniosacralis terápia, SomatoEmotional Release®, Visceralis manipuláció, Neuralis manipuláció az Upledger Institute Inc., az Upledger Institute International, a Barral Institute és az Upledger Institute Hungary Kft., a jövőkép és küldetés, illetve a vezetőség rágalmazása vagy becsmérlése;

- Az Upledger Institute Hungary Kft-vel/NB Természetes Egyensúly Kft.-vel kötött Képzési szerződés bármely pontjának megszegése, be nem tartása;

- Az Upledger Institute Hungary által javasolt irányelvek követésének vagy a helyesbítő rendelkezések végrehajtásának ismételt elutasítása.

 

VIZSGADÍJ

‘Techniques’ szint: 400.00 USD*

Az esszé pótvizsga díja: 150.00 USD/db

Az írásbeli (multiple choice) pótvizsga díja: 150.00 USD/db

Amennyiben a gyakorlati vizsga bármely részét illetően pótvizsga válik szükségessé, annak díja: 200.00 USD/alkalom

* A vizsgahelyszín tekintetében a helyszíntől függően további költségek merülhetnek fel.
 

‘Diplomate’ szint: 600.00 USD

Az esszé pótvizsga díja: 150.00 USD/db

Az írásbeli (multiple choice) pótvizsga díja: 150.00 USD/db

Amennyiben a gyakorlati vizsga bármely részét illetően pótvizsga válik szükségessé, annak díja: 300.00 USD/alkalom

* A vizsgahelyszín tekintetében a helyszíntől függően további költségek merülhetnek fel.

* Diplomate jelentkezők a két vizsgaszintet párhuzamosan is teljesíthetik.

* Preceptorship ill. a vizsgahelyszín tekintetében a helyszíntől függően további költségek merülhetnek fel.

Az Amerikai Craniosacralis Terápia Egyesület (American CranioSacral Therapy Association) által elismert.

 

ÖSSZEFOGLALÁS

1. Craniosacralis terápia minősítési program - ‘Techniques’

A program legfőbb jellemzői:

- Biztosítja a Craniosacralis terápia technikáihoz kapcsolódó anatómia és élettan pontos megértését

- Lehetővé teszi a Preceptroship programban való részvételt elismert szakemberekkel együtt, világszerte

- Segít megőrizni a megfelelően képzett egészségügyi szakemberek CST gyakorláshoz való jogát

- Egyengeti a jövőbeni egészségügyi jogszabályok, engedélyezés és társadalombiztosítási fedezet felé vezető utat 

‘Techniques’ minősítés: Lehetővé teszi a “Craniosacralis terapeuta” cím és a “CST” szakmakód használatát.

Követelmények:

- Techniques-szint esszé vizsga, írásbeli vizsga, valamint gyakorlati/szóbeli vizsga teljesítése, amely tartalmazza a CST technikák megértéséhez és alkalmazásához szükséges képességek értékelését

- Legalább 75 10-Step Protocol elvégzése

- Legalább 30 arckoponyakezelés elvégzése

Legalább 30 kontaktóra hospitálás a Craniosacralis Terápia Magyarország központi rendelőjében

- Legalább 30 kontaktóra tanársegédként való közreműködés*

- Legalább 5 esettanulmány benyújtása

- A jelentkezést megelőző 6 hónapban legalább 4 tanulócsoportos foglalkozáson való részvétel

Előfeltétel: Craniosacralis terapeutaképzés 2. szint (CST2)

(*a tanársegédi minősítés megszerzését követően és az UIH szakmai vezetőjének hozzájárulásával)

 


Craniosacralis terápia minősítési program - ‘Diplomate’

A program legfőbb jellemzői:

- Biztosítja a Craniosacralis terápia technikáihoz kapcsolódó anatómia és élettan pontos megértését

- Lehetővé teszi a Preceptroship programban való részvételt elismert szakemberekkel együtt, világszerte

- Segít megőrizni a megfelelően képzett egészségügyi szakemberek CST gyakorláshoz való jogát

- Egyengeti a jövőbeni egészségügyi jogszabályok, engedélyezés és társadalombiztosítási fedezet felé vezető utat.

‘Diplomate’ minősítés: Lehetővé teszi a “Craniosacralis terapeuta” cím és a “CST-D” szakmakód használatát.

Követelmények:

- Techniques-szint valamennyi követelményének sikeres teljesítése

- Diplomate-szint esszé vizsga, írásbeli vizsga, valamint gyakorlati/szóbeli vizsga teljesítése, amely tartalmazza a CST technikák megértéséhez és alkalmazásához szükséges képességek értékelését

- A Preceptorship program teljesítése (minimum 30 kontaktóra). Ez az alábbiak egyike lehet: hospitálás az Upledger Klinikán (vagy az UIH által jóváhagyott klinikán), egy ADV1 képzésen Preceptorként való részvétel, a ‘Clinical Application of SER’ vagy ‘Clinical Application of Advanced CST’ képzéseken való részvétel

- Legalább 75 SomatoEmotional Release® elvégzése

- További 5 esettanulmány benyújtása

- Legalább 6 óra Craniosacralis terápia prezentáció egy szervezett csoport számára*

- Legalább 1 megjelentetett cikk a Craniosacralis terápiáról egy harmadik fél kiadójánál*

- A jelentkezést megelőző 6 hónapban legalább 4 tanulócsoportos foglalkozáson való részvétel

* A nyilvános prezentáció/előadás megtartásához és a cikk megjelentetéséhez továbbra is az UIH ügyvezetőjének előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges 

Előfeltétel: Craniosacralis terapeutaképzés 6. szint (ADV1)

 

Szerezd meg a “Minősített craniosacralis terapeuta” címet az Upledger Institute International/Upledger Institute Hungary szervezésében - és biztosítsd klienseidet arról, hogy tudásodra egyenesen a módszer kidolgozója, Dr. John Upledger által alapított intézmény képzései által tettél szert!

 

Kedves Páciensünk!


Ezúton tájékoztatjuk, hogy  időpontfoglalásra és időpontmódosításra munkanapokon, 09:30-17:30h között telefonon állunk rendelkezésére: +36209420074.

Új páciens esetében az első időpont egyeztetésére csak a BETEGINFO menüpontban leírtak figyelmes átolvasását követően van lehetőség!


Köszönjük!

Bezár x